1.Hóa đơn là gì?

Hóa đơn có thể hiểu đơn giản là những tờ kê khai về những loại sản phẩm hay dịch vụ mà khách hàng, đối tác đã sử dụng của một công ty, trên cđó có ghi đầy đủ về thông tin sản phẩm, dịch vụ khách hàng đồng thời giá cả của loại sản phẩm đó. Hóa đơn rất cần thiết khi được dùng để chứng minh khi xảy ra tranh chấp đến sản phẩm.

Mỗi một loại hình kinh doanh đều cần phải sử dụng hóa đơn để thanh toán, ghi lại những giao dịch đã thực hiện để từ đó có thể tính toán về tình hình thua lỗ của công ty cũng như quyết toán thuế với cơ quan thuế.

Thiết kế của hóa đơn không chỉ cần tuân thủ chính xác các quy định của Pháp luật mà còn cần phải thể hiện được dấu ấn riêng của Công ty, doanh nghiệp. Do đó, rất nhiều công ty, doanh nghiệp hiện nay đều ưa dùng loại hóa đơn được thiết kế riêng.

2. Quy trình thiết kế hóa đơn đúng quy định của pháp luật

  • Bước 1: tiếp nhận yêu cầu khách hàng và cùng khách hàng xác định quy cách hóa đơn.
  • Bước 2: Hai bên lên kế hoạch về thời gian thực hiện, nhân sự và báo giá. Đàm phán kí hợp đồng.
  • Bước 2: Thiết kế các hình ảnh, nội dung và gửi mẫu lấy ý kiến khách hàng.
  • Bước 3: Nhận ý kiến khách hàng và sửa chữa thiết kế.
  • Bước 4: Gửi lại mẫu thiết kế đã sửa và lấy ý kiến khách hàng đến khi ra sản phẩm hoàn chỉnh.

3. Các sản phẩm của thegioidoha.vn