Kiến thức đồ họa

Thiết kế Logo và những nguyên tắc cơ bản

Chúng ta thường thấy mỗi công ty hay doanh nghiệp đều có Logo riêng của mình. Và biểu tượng Logo ấy xuất hiện tại rất nhiều nơi như letterhead, website… Và logo đó sẽ được tất cả mọi người có

Gọi tư vấn viên
Bản đồ