Browsing Category

Thiết kế in ấn

Thiết kế hóa đơn giá trị gia tăng đúng quy định

Hiện nay mỗi công ty đều phải tự thực hiện thiết kế và in hóa đơn theo đúng quy định của cơ quan quản lý thuế. Những hóa đơn giá trị gia tăng hoặc những hóa đơn bán hàng sau khi được thiết kế đều cần phải báo cáo đến cơ quản thuế. Do vậy, để thiết kế được hóa đơn giá trị gia tăng đúng quy định cần phải nắm được rõ những quy định, yêu cầu đối với tự…
Read More...